Alma Sušić

Alma brine o finansijama Balkantine.

Kao neko ko radi s brojevima, tu temeljitost manifestuje i u svakodnevnom životu i  nijedan detalj joj ne može promaći. Vodi računa o svim mogućim ishodima situacije i za svaki ima spremno riješenje.